Offertförfrågan

house

Privat

paket

Företag

truck

Special transporter &
Express leveranser

Quote Request

house

Private

paket

Business

truck

Special transport &
Express delivery

Tänk på att utnyttja RUT-avdraget!

Skattereduktion för rutarbete ges för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Till flytt mellan bostäder räknas flytt från den plats bohaget magasinerats till den nya bostaden förutsatt att flytten från platsen för magasinering till den nya bostaden sker inom två år från det att utflyttning från den gamla bostaden skedde. Skattereduktion för flytt från magasin till ny bostad kan bara ges för sådan flytt där magasinering skett 1 augusti 2016 eller senare. Kostnad för magasinhyra ger inte rätt till skattereduktion.

Skattereduktion ges även för flytt till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt förutsatt att dessa har ett direkt samband mellan flytten mellan bostäder.
Skattereduktion ges endast för arbetskostnad i samband med flytt. Skattereduktion ges inte för kostnader för flyttbil, flyttkartonger och annat material.

RUT-avdraget räknas ihop och är sammanlagt 50% eller max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rutavdraget är uppfyllda.

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Avdrag medges för följande flyttjänster som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

  • flytt av bohag mellan bostäder
  • flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten
  • packning och uppackning
  • lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
  • arbetstiden för transporten.

 

Inget avdrag medges för:

  • kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra i samband med flytten.

 

Informationen är hämtad från Skatteverket.se